Prijazen DOM SRČNIH ljudi

Vodilo našega dela je prijaznost in spoštovanje človeka, prilagajanje potrebam in željam stanovalcev, kar vključuje soodločanje, zasebnost ter skrb za kvalitetno zdravstveno nego in socialno oskrbo, ki gradi na vpetosti v življenje okolice. Ker je to dom srčnih ljudi, tistih, ki v njem bivajo in tistih, ki nas obiskujejo. Predvsem pa tistih, ki za srčnost skrbimo in jo ustvarjamo. Ne le, ker je to naš poklic, ampak ker je to naše poslanstvo.

STANOVALCI

Stanovalcem so na voljo informacije o investicijah in o zdravstvenem stanju, omogočeno je naročanje prevozov, frizerja/pedikerja, hrane in ogleda jedilnika, prijava okvar in napak ter napovednik dogodkov in aktivnosti.

GOSTI

Na enem mestu so zbrani vsi podatki o javnem socialnem varstvenem zavodu Dom upokojencev Domžale s kontaktnimi podatki in povezavami ter prirejenimi obrazci za naročanje storitev: od hrane pa vse do dnevnega varstva.

ZAPOSLENI

Zaposleni si lahko ogledate informacije o načrtih in investicijah, tedenske in mesečne razporede dela, ogledate pa si lahko tudi razpoložljivost počitniških kapacitet in rezervirate željeni termin.

Stanovalci, zaposleni in gosti lahko poleg vseh obstoječih poti, ki so vam na voljo za pridobivanje informacij in naročanje storitev oz. za posredovanje pripomb, če s storitvami in delom v Domu upokojencev Domžale niste zadovoljni sedaj uporabite tudi naše notranje spletišče (intranet). Resnično vas vabimo, da nam zaupate vsako pripombo, kritiko ali mnenje, saj si najbolj od vsega želimo sodelovanja, da bi še izboljšali življenje stanovalcem. Tako bomo zadovoljni vsi: stanovalci, svojci in delavci doma.