DUD prejemnik certifikata Družini prijazno podjetje

5/16/2015

Javni socialno varstveni zavod Dom upokojencev Domžale je prijazen dom, srčnih ljudi, namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb. V veliki in svetli, v središču Domžal stoječi stavbi z razsežnim parkom, je osebam starejšim od 65 let, ki zaradi starosti ali drugih starost spremljajočih pojavov niso sposobne za samostojno življenje in zato potrebujejo manjši ali večji obseg neposredne osebne pomoči, omogočeno celodnevno oz. dnevno bivanje. Zaposleni v domu si prizadevamo, da bi bili stanovalci zadovoljni tako s kakovostjo našega dela, kakor tudi z našo pripravljenostjo prisluhniti jim ter storitve nuditi na spoštljiv, prijazen način. Nekatere storitve so na voljo tudi tistim starejšim, ki še prebivajo doma, ter tako poskrbimo za delno razbremenitev svojcev.

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Fleksibilni dnevni odmori
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Možnost konzultacij ali soodločanja o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 10. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 11. Ponudba za prosti čas
 12. Otroci v podjetju
 13. Za otroke zaposlenih v podjetju
Ukrepe smo v postopku pridobivanja osnovnega certifikata družini prijaznega podjetja skrbno izbrali ob svetovalni pomoči Inštituta Ekvilib. Nekatere izbrane ukrepe smo začeli uresničevati takoj, druge vpeljujemo postopoma.